Slider


Stuk in De Groene

over de Claudinereeks van Colette

Het Surinamedagboek

Tekening van Ted Struwer bij de recensie in NRC Handelsblad

Grupa Solidarnosti

De Kroatische vertaling van De Saamhorigheidsgroep, gemaakt door Svetlana Grubić Samaržija

Column in Trouw

Iedere week een column in het katern Tijdgeest van Trouw.

Acrobaat in Accra

Twee verhalen (“Acrobaat in Accra” en “Kraaien in de schoorsteen”) zijn gebundeld verschenen in de reeks “Literaire Juweeltjes”