Vreemde hartstochten

Stuk in De Groene Amsterdammer over James Purdy.