Onze wederzijdse vriend

Stuk in De Groene Amsterdammer over de nieuwe vertaling van Onze wederzijdse vriend van Dickens.