‘Een kameel in de stad’

In: Trouw, 2 oktober 2021.